Vol465嫩模婠婠么都市OL风格半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真43P婠婠么模范学院

Vol465嫩模婠婠么都市OL风格半脱露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真43P婠婠么模范学院

 经曰∶病发于阳而反下之,热入因作结胸。 阳明脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则难,其脾为约,少阴四逆,小便自利,或色白,为虚寒,四逆汤,或真武汤去茯苓。

伤寒二三日,心中悸而烦,小建中汤。 不问浮沉大小,但指下无力,按至筋骨全无力者,必有伏阴,不可与凉剂,急与五积散一服,通解表里之寒,随手而愈。

有两证∶一曰温毒,即冬时触寒,至春而发,汗下不解,邪气不散,故发斑也;一曰热病,即冬时温暖,感乖厉气,遇春暄热而发也。若汗后恶风寒,皆为表虚,汗不止,黄建中汤。

内外俱热,口燥烦渴,四肢微冷而不痛,用白虎汤。又有四时之正气者,春气温和,夏气暑热,秋气清凉,冬气凛冽,此四时之正气也。

或黑者,热极也。外不热,内不渴,小便自利,术附汤。

入盐二字调服。邪与正气外争,为战,内与正气争,为栗。

Leave a Reply